Produkty Ekologiczne

W naszej ofercie dostępne są produkty ekologiczne, w tym biodegradowalne. Są to zazwyczaj wyroby wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub kompostowania, takie jak naczynia z otrąb pszennych. Dzięki ich używaniu, a następnie zbieraniu i przerabianiu środowisko naturalne nie jest nadmiernie obciążane odpadami nienadającymi się do ponownego wykorzystania.