Folia strech 45 cm

FIRMA:

KOD PRODUCENTA:

OPIS:


FOLIA PE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Folia przeznaczona do ręcznego pakowania produktów świeżych. Spełnia kryteria dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, określone w Dyrektywie 94/62/EC, a także wymagania dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.