Odświeżacz powietrza w żelu 150 gram

FIRMA: ORO

KOD PRODUCENTA: 8523

OPIS:


Do czego służy ten preparat?
Skutecznie odświeża powietrze i usuwają nieprzyjemne zapachy. Pozostawia odświeżający zapach.

 

W jaki sposób stosować ten preparat?
Pojemnik postawić w przewiewnym miejscu. Odchylenie bądź zerwanie etykiety rozpoczyna sublimację środka zapachowego.

 

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?
Używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?
Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego.

 

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

 

W jaki sposób przechowywać preparat?
Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.